De Week tegen Kindermishandeling: … dichterbij dan je denkt

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.

De afgebeelde personen hebben geen relatie met het onderwerp

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Dit jaar maakt de Week duidelijk dat kindermishandeling en al haar facetten dichterbij zijn dan je denkt. Meer informatie over het thema en de Week vind je hier.

Zorgen over een kind?

Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432 en via de chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis. Lees wat je als professional van Veilig Thuis kunt verwachten.

Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

De Week tegen Kindermishandeling in 2020

Op 20 november 2019 was het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom deelden we vanaf dat moment een jaar dertig lang persoonlijke verhalen die een verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen.

Lees de verhalen
Beluister de podcasts