E-learning: Praat met elkaar, over huiselijk geweld en dieren!

Het onderkennen en de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling zijn vaak complex. Daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar alert zijn op de signalen van deze vormen van geweld en ons realiseren dat er een onderlinge samenhang is.

Het is ook van belang om de waarde van een huisdier voor een kind in te zien. Door aandacht te hebben voor de band tussen kind en dier kun je bijdragen aan het herstel van kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Met behulp van deze E-learning word je je bewust van het belang van huisdieren in het hersteltraject.

Ook leer je de parallellen te herkennen tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling. Je krijgt praktische handvatten aangereikt om te handelen.

Stichting Mendoo zet zich sinds 2014 in voor slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren. In de Week tegen Kindermishandeling is de E-learning over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling online te volgen via onze website. Het is van groot belang dat hulpverleners en andere betrokkenen de verschillende signalen weten te interpreteren én daarover in gesprek gaan. Zo kunnen slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren eerder de vlucht voor het geweld in gang zetten.

Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Nee
Datums
Maandag 14 november 2022
00:00 - 00:00
Dinsdag 15 november 2022
00:00 - 00:00
Woensdag 16 november 2022
00:00 - 00:00
Donderdag 17 november 2022
00:00 - 00:00
Vrijdag 18 november 2022
00:00 - 00:00
Locatie
Landelijk
Contactinformatie
Contactpersoon
Renilde
Organisatie
Stichting Mendoo