Webinar: Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien

Het webinar is bedoeld voor professionals die werken met de meldcode, uit sociale wijk(buurt)teams, het onderwijs, welzijn, jeugd-hulp, jeugdgezondheidszorg, WMO en kinderopvang.

Augeo Foundation organiseert dit samen met Integraal Werken in de Wijk (waaronder Movisie en Nederlands Jeugdinstituut).

Signalen zien en stilstaan bij je vermoedens is de eerste stap die je als professional zet om huiselijk geweld en kindermishandeling te laten stoppen. Het vraagt professionele moed om vervolgens te handelen. In dit webinar staan we kort stil bij wat daarvoor nodig is en hoe het kan helpen bij het durven zien van signalen om vervolgens adequaat en correct te handelen bij huiselijk geweld en kinder-mishandeling.

Tijdens het webinar komen professionals uit zowel het onderwijs als de hulpverlening (jeugdhulp, Wmo, welzijn etc.) aan het woord over hun ervaringen en hoe zij de samenwerking met elkaar opzoeken om de situatie objectief in kaart te brengen en gezamenlijk te handelen. Ook vertellen we je hoe het Kompas, een praktisch instrument voor professionals, je kan helpen bij het concreet maken van vermoedens van geweld waardoor je je gesterkt voelt in het nemen van beslissingen en te handelen.

Evenement
Kosten
gratis
Aanmelden verplicht
Ja
Besloten activiteit
Ja
Datums
Donderdag 17 november 2022
16:00 - 17:00
Locatie
Landelijk
Contactinformatie
Contactpersoon
Annemieke Wolff
Organisatie
Augeo Foundation
Telefoon
0343536040