Gesprekshandleidingen en tips

Er zijn verschillende handleidingen en tips beschikbaar die je kunnen helpen een gesprek over kindermishandeling te voeren met collega’s, ouders en kinderen:

  • Algemene tips vind je bij Veilig Thuis. Ook kun je contact opnemen met een professional met medisch achtergrond, voor advies.
  • Gesprekshandleidingen voor professionals vind je bij het NJi. Ook heeft het NJi handleidingen voor het voren van een teamleergesprek voor professionals in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.
  • Er zijn verschillende handleidingen beschikbaar voor het voeren van het gesprek met ouders. In dit magazine van Augeo lees je tips over hoe je het gesprek met ouders aan kunt pakken. Op deze pagina van het NJi vind je tips en gesprekstechnieken voor het gesprek met ouders. Maak je je zorgen over een kind? Augeo deelt 7 tips over hoe je deze zorgen als professional met ouders kunt bespreken.
  • Voor het gesprek met een kind kun je terecht bij de Academie voor Praten met Kinderen. Augeo deelt ervaringen van professionals met verschillende gesprekstechnieken. Tips van Augeo vind je hier en hier. Tot slot deelt het NJi informatie over hoe je met een kind over vermoedens van kindermishandeling praat en adviezen over het gesprek met een kind over wie je je zorgen maakt.