Hulpverleners-taal

Heb jij door dat je ‘hulpverlenerstaal’ gebruikt? Jason Bhogwandass vertelt in het ‘Meldcode informatiepakket’ van Augeo Foundation over het begrip hulpverleners-taal. Bhogewandass kwam tijdens zijn tijd binnen de jeugdzorg in aanraking met verschillende professionals: ‘Als er iets is wat veel hulpverleners die op mijn pad kwamen gemeen hebben, is het hun taalgebruik’.  

Hij merkte op dat er steeds standaardantwoorden op zijn vragen gegeven werden. Dit creëerde afstand tussen hem en de zorgverlener. Bhogwandass benadrukt het belang van het tonen van het menselijke in de rol van zorgverlener. Lees meer over hulpverleners-taal op de website van Augeo Foundation. 

Bekijk ook de andere verhalen uit het magazine van Augeo dat geheel in het teken staat van praten met kinderen die onveilig opgroeien.