Verhalen over wat helpt

Op deze pagina delen we bijzondere verhalen rondom het thema kindermishandeling. Interviews met experts of ervaringsdeskundigen komen aan bod en kunnen  iedereen van achtergrondinformatie en inspiratie voorzien.


In 2022 belichten we het thema ‘Praat met elkaar’. Kindermishandeling is een onderwerp waar niet vaak over gesproken wordt. Tijden de Week tegen de kindermishandeling geven we hier extra aandacht aan. Lees de verhalen van verschillende sprekers die meer vertellen over dit onderwerp.

In gesprek met: Tea Hol, LVAK-directeur

Tea Helsinki is directeur van het LVAK (landelijke vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling). Het is vaak lastig om binnen een organisatie te praten over onderwerpen zoals kindermishandeling. Om deze reden is de rol van aandachtsfunctionaris in het leven geroepen. ‘De aandachtsfunctionaris is getraind om bij vermoedens van verwaarlozing en mishandeling de juiste stappen te ondernemen.’ In het interview vertelt ze hier meer over. 

In gesprek met: Esther Soesters, jeugdprofessional bij gemeente Halderberge 

Esther Soesters komt dagelijks in aanraking met gezinnen die hulp vragen rond opvoedvraagstukken. Deze gaan niet altijd over kindermishandeling. Zij gaat samen met ouders in gesprek om het gezin te helpen. Zo vertelt zij: ‘De belangrijkste stap in iedere casus is het gesprek aangaan met ouders. Alleen door erover te praten, kunnen er bepaalde patronen doorbroken worden.’ In het interview kom je meer te weten over haar rol als jeugdprofessional bij de gemeente Halderberge.  

In gesprek met: Dieuwertje, operationeel specialist Zorg & Veiligheid Politie Eenheid Den Haag 

Dieuwertje is operationeel specialist Zorg & Veiligheid bij de Politie Eenheid Den Haag. In haar rol voert ze gesprekken over kindermishandeling. Zij is daarom de aangewezen persoon voor advies over hoe je als professional met dit onderwerp omgaat. In het interview geeft zij hier verschillende tips voor. 

In gesprek met: Maaike Arnoldus en Isabelle Sioen, jeugdprofessionals CJG

Het gesprek aangaan is lastig voor veel professionals. Maaike Arnoldus en Isabelle Sioen zijn jeugdprofessionals bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen Geertruidenberg. Zij vertellen je meer over hoe je als professional kunt praten over kindermishandeling.

In gesprek met: Marleen Verstijnen en Ivo Ederer, aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Marleen Verstijnen en Ivo Ederer, aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en kindermishandeling, delen hun ervaringen in deze rol. Ook gaan ze in op hoe professionals het gesprek aan kunnen gaan om de signalen van kindermishandeling te transformeren naar passende acties.

In gesprek met: Kim van der Laar, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van Team-Kim 

Ervaringsdeskundige Kim vertelt over het belang van echt contact maken met een kind in de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘De eerste stap is niet praten over wat er aan de hand is. De eerste stap is dat jij moeite doet om mij te leren kennen.’ 

In gesprek met: Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater 

Het gesprek aangaan met mishandelde kinderen kan als professional lastig zijn. Er zijn allerlei verwachting uit de samenleving en kindermishandeling raakt meerdere domeinen: psychologisch, juridisch en maatschappelijk. Als hulpverlener sta je dan voor de vraag: ‘Wat mag ik en wat hoor ik te doen?’  

In gesprek met: Nanick van der Wal, arts-assistent bij Veilig Thuis Utrecht 

Veilig Thuis Utrecht is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Je kunt hier terecht bij (vermoedens van) kindermishandeling. In het interview gaat Nanick van der Wal in op haar taak als arts-assistent, maar ook het meldproces en de meldprocedure komen aan bod.

In gesprek met: Debbie Maas en Barbara Romijn, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 

Als professional die in aanraking komt met kindermishandeling is professionele moed en lef onmisbaar. Maar wat is professionele moed en lef precies? En hoe uit dit zich in je werk? Debbie Maas en Barbara Ramon vertellen je hier meer over. 

Jason Bhugwanass over hulpverleners-taal 

Jason Bhugwandass werd door omstandigheden uit huis geplaatst en kwam in de jeugdzorg terecht. Hij verbleef in meerdere instellingen en ontdekte daardoor een patroon bij de professionals. Zij gebruikte zogenaamde ‘hulpverleners-taal’: standaardantwoorden die professionals gaven op zijn vragen.  


In 2021 stond het thema ‘Dichterbij dan je denkt’ centraal tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Onder het mom van dit thema delen verschillende experts hun verhaal.

In gesprek met: Robijn Pouwels, teamleider Buurtteams Jeugd en Gezin – Nijmegen

Robijn Pouwels kijkt door haar ervaring bij Buurtteams Jeugd en Gezin in Nijmegen van weinig nog op. De organisatie staat gezinnen bij die hulp nodig hebben. Wel signaleert ze veel misverstanden en taboes rondom het onderwerp kindermishandeling, waarop ze haar licht schijnt in een interview.

Lees het interview onlineDownload het verhaal als pdf

In gesprek met: Arjan de Roon, medewerker Veilig Thuis

We spraken met Arjan de Roon, medewerker van Veilig Thuis in regio Gelderland-Midden. Als organisatie biedt Veilig Thuis ondersteuning en advies bij melding van kindermishandeling. Arjan kent het systeem door en door en vertelt openhartig over de mogelijkheden en uitdagingen. Ook deelt hij zijn advies voor laagdrempelige hulpverlening.

Lees het interview onlineDownload het verhaal als pdf

In gesprek met: Inge Nuijten, kaderhuisarts spoedzorg

In aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling 2021 voerden we een gesprek met Inge Nuijten, die als kaderhuisarts spoedzorg in regio Arnhem regelmatig te maken heeft met lastige situaties op de huisartsenpost. In een interview vertelde ze openhartig over kindermishandeling. Hoe duid je iets dat niet bedoeld is om gezien te worden?

Lees het interview onlineDownload verhaal als pdf


In 2020 maakten we voor de Week tegen Kindermishandeling de postcastserie #lerenvanelkaar. In 4 afleveringen hoor je meer over de geleerde lessen en inzichten die deze experts opdeden vanuit hun werk.

#lerenvanelkaar: Aflevering 1 – Gerard

In deze aflevering praten we met Gerard, wijkagent in Amsterdam én ervaringsdeskundige. Lessen die aan bod komen zijn:

#lerenvanelkaar: Aflevering 2 – Rosa 

In deze aflevering praten we met Rosa, directeur op een school voor speciaal basisonderwijs. 

#lerenvanelkaar: Aflevering 3 – Ted

In deze aflevering praten we met Ted, directeur van Stichting Praat. Deze stichting heeft als doel om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken.

#lerenvanelkaar: Aflevering 4 – Linda

In deze laatste aflevering praten we met Linda, bestuurder van Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.


30 persoonlijke verhalen

In 2019 was het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom deelden we 30 persoonlijke verhalen die een verschil hebben gemaakt in het leven (en werk) van professionals, ouders en kinderen die met kindermishandeling te maken kregen. De ervaringsverhalen zijn gebundeld in het #lerenvanelkaar-magazine.