Week tegen Kindermishandeling 2018: een terugblik

De Week tegen Kindermishandeling 2018 had als thema ‘ik maak het verschil’.

In de aanloop naar de Week en vooral ook in de Week hebben heel veel gemeenten, organisaties, professionals uit verschillende beroepsgroepen en ervaringsdeskundigen zich ingezet om aandacht te vragen voor kinderen die opgroeien in onveilige thuissituaties. In het activiteitenoverzicht 2018  staan alle aangemelde activiteiten op een rij. Ook in de media en via de sociale media zijn veel inspirerende voorbeelden gedeeld van wat je kunt doen om het verschil te maken voor deze kinderen en hoe je dat kunt doen.

We kijken terug op een mooie en volle week en nemen u graag mee met een korte indruk van een aantal activiteiten en publicaties waarmee invulling werd gegeven aan het thema.

Maandag

Maandagochtend was er direct veel aandacht voor de Week, ook online. Bijvoorbeeld op Twitter via de hashtag #ikmaakhetverschil. Op het Twitter- en Facebookkanaal van de Week deelden we de actualiteit van de dag.

Het nieuws, de ochtendeditie van het Jeugdjournaal en de radio en tv uitzendingen van de NOS besteden aandacht aan het onderwerp.

Op maandagmiddag startte de Week met een landelijke ‘kick-off’. In die bijeenkomst deelden drie ervaringsdeskundige jongeren hun verhaal, een indrukwekkende start: ‘Iedereen kan het verschil maken voor een kind. Jij kan dan persoon zijn!’. De jongeren gingen samen in gesprek met de minister van VWS, Hugo de Jonge en de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. De bewindspersonen vertelden over het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en wat ze zelf willen en kunnen doen om komende jaren de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Tijdens de bijeenkomst werden korte videoportretten van professionals uit de praktijk gedeeld die ook massaal via de sociale media werden bekeken.

En er was aandacht voor de manier waarop vanuit onderwijs en kinderopvang, dichtbij de leefwereld van kinderen, het verschil gemaakt wordt. De middag werd afgesloten door rapper Danny Dijkhuizen. Zijn indrukwekkende levensverhaal én de kracht die uitging van de steun die hij van zijn oud basisschoolmeester Taco kreeg, maakten grote indruk op iedereen. Van zijn muzikale bijdrage is ook een videoclip op YouTube.

Tijdens de kick-off werd door de Jongeren Taskforce een tweetal vlogs opgenomen: in gesprek met de ministers  en hoe maken bezoekers van de kick-off het verschil?

Ook in diverse regio’s werd op maandag gestart met de Week. Veel professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein verzamelden zich in Roermond voor de werkconferentie ‘Straf met zorg? of Zorg met straf?’ In andere regio’s, zoals Enschede, ontmoetten professionals uit verschillende domeinen elkaar. Groningen lanceerde de jongeren campagne Maak het verschil met een aansprekende video en toolkit.

Via sociale media deelden drie ervaringsdeskundigen van Team Kim wat voor hen het verschil gemaakt heeft. Krachtige boodschappen waaronder deze van boodschap van Else.  En elke dag van de week werd door Team Kim een tip online gezet. Die zeven tips zijn hier te vinden op Vimeo.

Vanuit het Openbaar Ministerie deelde Eva Kwakman elke dag wat zij en haar collega’s doen.

Dinsdag

De Week tegen Kindermishandeling wordt ieder jaar georganiseerd in de week van 20 november, de internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Op deze dag werd vanuit de politiek veel aandacht besteed aan kinderenrechten. In het eerste kindervragenuur werd door Belle aan minister de Jonge een vraag gesteld over kinderen die in onveilige situaties opgroeien. Ook in het reguliere vragenuur van de Tweede Kamer was aandacht voor kindermishandeling. De minister antwoorden op vragen over de tussenrapportage van het onderzoek dat het Verwey Jonker Instituut maandag publiceerde: Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

De Raad van Kinderen ging in gesprek met Hugo de Jonge over hun aanbevelingen voor een betere aanpak van kindermishandeling. Dat is terug te zien in de weekvlog van Hugo de Jonge.

Ook in Rotterdam was veel aandacht voor de rechten van kinderen en wat je kan doen ook als kind. In de kinderstandskrant vertellen leerlingen uit groep 8 wat zij belangrijk vinden en lees je wat je kunt doen: Kinderstadskrant Jong010

Woensdag

Door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (LVAK) is bijscholing over de meldcode georganiseerd. Speciaal voor alle professionals en organisaties die werken met de meldcode schreef de LVAK beroepsspecifieke voorbeeldprotocollen die sinds deze woensdag voor iedereen beschikbaar zijn op de site van LVAK.

De ambassadeurs en aandachtsfunctionarissen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid deelden in de week twee korte vlogs met praktische tips over hoe je het verschil kunt maken.

Donderdag

Donderdag  waren ruim 850 studenten van mbo’s uit heel Nederland te gast bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam.  Zij leerden wat je kunt doen om het verschil te maken en deelden hun belangrijkste drempels en dilemma’s.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel publiceerde de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017 (pdf). Hierin wordt de vervolging en berechting voor seksueel geweld tegen kinderen in kaart gebracht: van melding bij de politie tot veroordeling, resocialisatie en recidive. De resultaten zijn samengevat in een factsheet (pdf).

Vrijdag

Deze dag werd tijdens het KNMG-congres aandacht besteed aan het thema kindermishandeling en wat artsen kunnen doen om voor kinderen het verschil te maken.

Niet alleen in bijeenkomsten, maar ook op straat gingen professionals en ervaringsdeskundigen in gesprek met voorbijgangers:

In de regio Hart van Brabant maakten men over de 23 activiteiten in die regio en de ruim 1100 mensen daaraan deelnamen een compilatievideo.

Zaterdag en zondag

Het gros van de activiteiten was doordeweeks, maar op sociale media werd nog volop doorgepraat over het thema van de Week.

Bekijk de tweets van de Week tegen Kindermishandeling: #ikmaakhetverschil.

Bedankt

Bedankt voor het delen van jullie initiatieven en activiteiten! Mooi om te merken dat er zoveel mensen zijn die het verschil maken voor kinderen in onveilige thuissituaties. Elke dag kan je een steentje bijdragen en het verschil maken voor een kind.